Data Herhalingslessen

Aan alle leden:

Betaling contributie januari 2019 t/m december 2019
Graag de contributie van €40,- overmaken op rekening NL71 INGB 0003 9761 30 tnv EHBO afd Purmerend met vermelding van naam en mededeling lidmaatschap 2019

Herhalingsavonden Purmerend

De EHBO lessen worden gegeven in:
De Noordster
Landsmeerstraat 3
1441ZP Purmerend
De lessen worden gegeven op dinsdagavonden en starten om 20.00 uur.
De lessen duren tot 22:00 uur.

Alle cursisten dienen zich voor aanvang van de cursusavond te melden bij het aanwezige bestuurslid.

Docenten

Tonia Vervoort
Geralda Rietbroek
Pascal van Berkel

Assistent docenten:
Alex Radder

Herhalingsprogramma


Het is van groot belang dat je op de data komt waarop je bent ingedeeld.

Afmelding of wisselingen, graag vroegtijdig doorgeven via ehbopurmerend@gmail.com
of telefonisch aan voorzitter Tonia Vervoort: 06-55323218

Iedereen krijgt een mailtje met de indeling.
De avonden zijn verplicht voor het verlengen van je diploma.

Groep 1 klas 1
26-2-2019 - 1e les verbandleer
5-3-2019 - 2e les reanimatie
12-3-2019 - 3e les Levens Reddende Handelingen
19-3-2019 - 4e les alle lesstof uit het boekje
26-3-2019 - 5e les Lotus avond

groep 1 klas 2
2-4-2019 - 1e les verbandleer
9-4-2019 - 2e les reanimatie
16-4-2019 - 3e les Levens Reddende Handelingen
23-4-2019 - 4e les alle lesstof uit het boekje
7-5-2019 - 5e les Lotus avond