Aanmelding Lidmaatschap

Lid worden en blijven

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor een ieder die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en in het bezit is van een geldig Eenheidsdiploma voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en daarom niet vatbaar voor overdracht of overgang. U bent zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van uw EHBO diploma. U kunt hiervoor nooit het bestuur verantwoordelijk stellen. Contributie moet betaald zijn binnen een maand na ontvangst van de acceptgiro.

Einde van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gescheiden tegen het einde van een verenigingsjaar, m.a.w. vóór eind december van het jaar.. Opzegging tijdens het verenigingsjaar ontslaat u niet van de plicht tot het betalen van de contributie van het lopende jaar.

Aanmelden Lidmaatschap

Stuur ons een email met de volgende informatie naar ehbopurmerend@gmail.com

Volledige naam
Geboortedatum
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Diploma nr. en Vervaldatum
E-mailadres
Beroep/Vaardigheden
Bent u bereid om op evenementen als eerste hulp verlener aanwezig te zijn? Ja/Nee